Intézmények

Háromfa község iskolája kb. 1856/57- től „alsó iskola” néven működött.

A Móricz Zsigmond Általános Iskola jelenlegi épületét 1960. augusztus 20-án adták át, mely a Kossuth u. 243. szám alatti terület közepén helyezkedik el. Hozzátartozik egy belső udvari játéktér, valamint nyugati irányban egy kézilabdapálya és egy közös használatban levő futballpálya.

 

 • 1973-ban a bakházai tagiskola megszűnt, azóta az ottani gyermekek Háromfára járnak át tanulni.
 • 1976-tól önálló gondnoksági státuszt kapott az intézmény. Ebben az évben teljes felújításra is sor került: napközis termet, melegítő konyhát létesítettek az épülethez toldva északi irányban.
 • 1982-ben az iskola épületében lévő igazgatói lakás átalakításával 3 új tanteremmel bővült az iskola.
 • 1984/85-től komfortosították az épületben a fűtést: központi fűtést építettek ki vegyes tüzeléssel, amelyet 1991-ben gázüzemű fűtés váltott fel. Ugyancsak 1984/85-ben az épület bővítésével konyhát és kiszolgáló helyiségeket is építettek; az emeleten tantermet alakítottak ki, az egyik udvari helyiségből technikaterem, műhely lett. Kialakításra került az egyik tanteremből egy tornaszoba is.
 • 1986-tól a magyar-, a fizika- és a biológiaterembe beépített szekrények kerültek, könyvtár alakult, valamint iskolarádió működése kezdődött.
 • 1989-ben az addigi salakos kézilabda- pályát lebetonozták, majd 2 évvel később bitumennel vonták be.
 • 2000-ben az iskola csatlakozott az Internetre, a számítógépeket hálózatba kapcsolták.
 • 2001-ben modern természettudományos terem került kialakításra.
 • 2002-ben elkészült az iskola nyelvi laborja. A tanulók elhelyezésére 6 normál és 2 kisebb méretű tanterem, 1 tornaszoba és 1 műhely szolgál.
 • 2003-tól Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés-oktatás zajlik magyar nyelven, a tanulók 100%-ának részvételével tantárgyakba integráltan és cigány népismeret szakkör keretében. A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre a nemzetiségi tantárgyak: nemzetiségi népismeret, nemzetiségi ének-zene és nemzetiségi kézműves néven. 2003-tól került bevezetésre a MAG (Megelőzés-Alkalmazkodás-Gondoskodás) holland-magyar program, mely a tanulók 3 alapszükségletére épít: kapcsolat, kompetencia, autonómia. Fő gondolata a társadalmi integráció, a lemorzsolódás csökkentése. A felzárkóztatásról a megelőzésre tevődik a hangsúly. Egy hetes holland tanulmányúton az iskola három pedagógusa vett részt.
 • 2004-től folyamatos az IPR kiépítése és fenntartása. A hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a településen folyamatosan nő, ezért valamennyi pedagógus elvégezte az ehhez szükséges képzéseket. Minden évfolyamon, a szabadon választható órakeret terhére ún. Közösségi foglalkozások kerültek bevezetésre helyi kidolgozású programok alkalmazásával:

Önálló tanulási képességek kialakítása (megjelent: Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 4. Hatékony tanulómegismerés című kiadványban)

 1. Kognitív képességfejlesztés
 2. Kommunikáció
 3. Egészségnevelés területeken.
 • 2005-től négy éven keresztül kaptak a tanulók segítséget az Útravaló programmal.
 • 2006-ban 2 európai uniós pályázatot nyert az intézmény: kompetencia alapú oktatás bevezetésére 17,5 millió forintot, integrált oktatásra 4,6 millió forintot.
 • 2007-ben „ESZA jó gyakorlatok a közoktatásban” konferenciasorozat pécsi rendezvényén a MAG program helyi alkalmazását mutathatták be. 2007-től a taranyi iskolával Bakháza, Háromfa, Tarany Körzeti Óvoda, Általános Iskola, Könyvtár és Pedagógiai Szakszolgálat néven egyesült az intézmény.
 • 2008-ban a nyertes HEFOP-2.1.9 pályázat keretében két héten keresztül negyven, többségében hátrányos helyzetű gyermeket nyaraltattak.
 • 2009-ben a HEFOP-3.1.3/B pályázaton kompetenciafejlesztéshez szükséges eszközöket (köztük tanulói laptopokat) szereztek be.
 • 2009-től Nagyatádi Köznevelési Intézmény tagiskolája lett, s azóta a nevelés – oktatás hat évfolyamon zajlik. A hetedik és nyolcadik évfolyamos diákok a nagyatádi iskolákba járnak.
 • 2009-ben Háromfa Község Önkormányzata a TÖOSZ pályázatán elnyerte a Legjobb Önkormányzati Gyakorlat díjat „Roma társadalmi integráció” területen. A pályázat lényeges szakmai eleme volt az iskolai integrációs gyakorlat.
 • 2012-ben, a referencia intézményi pályázattal lehetőség nyílt a befogadó pedagógiai gyakorlat / integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézményi, referenciahelyi szerepre való felkészülésre. Ennek segítségével korszerű példát képes kínálni az iskola a halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók együttneveléséhez, egyéni megsegítéséhez, inkluzív pedagógiájához. A referencia intézményi felkészülést megelőzték a helyi innovációként kialakított jó gyakorlatok, melyeket az Educatio szakmai bizottsága mintaadónak ítélt és megjelentetett honlapján.
 • 2013-tól a tagintézmény fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
 • 2014-től az iskola neve: Nagyatádi Általános Iskola Móricz Zsigmond Tagintézménye.
 • 2015-ben a TÁMOP-3.1.4.B „Köznevelés az iskolában” projekt, partnerség és hálózatosodás modul keretében valósult meg a Nagyatádi Árpád Fejedelem Tagintézményével közösen FACULTAS címmel, a gyermekszegénységgel foglalkozó, az ellen tenni akaró, szülőket és civileket is sikeresen bevonó egy hetes projekt és a hozzá kapcsolódó flashmob.

Az iskola honlapja: www.nki.suli.hu

E-mail címe: iskolaharomfa@gmail.com

A galériában található fotók ide kattintva érhetők el!

A rendelkezésre álló adatok alapján az iskola igazgatói:

..….. – 1894 Márkus János

1894 – 1926 Márkus Károly

1926 – 1948 Kiss József

1948 – 1954 Bernáth Károly

1954 – 1956 Dorcsi Sándor

1956 – 1959 Gabos Tivadar

1959 – 1964 Bernáth Károly

1964 – 1970 Győrffy László

1970 – 1972 Lakosa Ferencné

1972 – 1981 Dobor István

1981 – 1984 Tóth Árpád

1984 – 1992 Beke László

1992 – 1997 Kordé Sándorné

1997 – 2008 Horváth Attila

2008 – Balatincz Gyöngyi

 

Az óvoda a község központi részén helyezkedik el, a közintézmények közelségében. Maga az épület a régi iskolából és egy szolgálati lakásból került átalakításra. Így indulhatott meg 1961-ben az óvodai nevelő-oktató munka a község gyermekei részére. Folyamatos felújítási munkákkal óvjuk az épület állagát.

 • 2000 – teljes külső tatarozást végeztetett az önkormányzat az óvoda épületén
 • 2001 – felújításra, bővítésre került a gyermekmosdó, WC
 • 2002 – belső felújítás történt, festés, lambériázás, parkettacsiszolás
 • 2003 – az ajtók, ablakok, udvari játékok mázolása
 • 2008 – Önkormányzati Fejlesztési támogatás keretében az óvoda külső-belső felújítása
 • 2010 – Wienerberger pályázaton az óvoda homlokzatának festésére és a tetőcserép cseréjére nyertünk

Óvodánk jelenlegi felosztása: 2 csoportszoba, melyben étkeznek, játszanak a gyerekek, és itt történik a délutáni pihenő is. Mindegyik csoportszobához külön bejáratú öltöző is tartozik. A mosdó, WC közösen van kialakítva a két csoportnak. A melegítő konyhában adagolják az ételt, melyet az önkormányzat konyhájáról szállítanak hozzánk.

Az épülethez tágas nagy udvar tartozik. Az utcafronton a kerítés mellett fákkal, bokrokkal védjük a zaj- és porártalmaktól gyermekeinket. Az óvoda udvara fűvel borított, a talaj egyenetlen, dombos, lejtős, sík területek váltják egymást. Árnyas és napos rész egyaránt megtalálható, amely biztosítja a gyermekeknek a lehetőséget a mozgáshoz, pihenéshez. Játszóterületünket folyamatosan szépítjük. A fából készült mozgásfejlesztő eszközt a szülőkkel együtt, az önkormányzat anyagi támogatásával készítettük és újítottuk fel.

A 2014/2015 nevelési évtől az intézményben 1 vegyes csoport – Nefelejcs csoport – működik, a férőhely 25 fő.

A csoportban 2 fő óvodapedagógus és 1 dajka dolgozik, melyből 1 óvodapedagógus vezetői feladatokat is ellát.

Óvodavezető: Tratnyek Gyula Dezsőné. Tevékenységközpontú Pedagógiai Programmal dolgozunk, melyet saját magunk készítettünk.

 

 

Szakmai fejlődésünk

 • 2003 – Comenius I. intézményi modell bevezetése
 • 2004 – HEFOP/2004/2.1.3 „A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén”
 • 2007-től Óvodai Integrációs Program – Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrációja az óvodában

 

Elérhetőségeink:

Háromfai Tarkarét Óvoda
7585 Háromfa, Kossuth u. 58.
tarkaret.haromfa@gmail.com
Tel./fax: 82/491-377

Az óvodáról készült képgalériát itt tekintheti meg.

Helyettes háziorvos: Dr. Kocsis Arnold Szabolcs

Asszisztens: Grunerné Hartai Ildikó

Rendelő elérhetősége: 0682/778-380

 

Rendelési idő:

Hétfő: készenlét (asszisztens a rendelőben 8:00-tól)

Kedd: 07:00 - 09:00    tanácsadás: 09:00 - 09:30

Szerda: készenlét (asszisztens a rendelőben 08:00-tól)

Csütörtök: 07:00 - 09:30

Péntek: 09:40 - 12:10    isk. eü.:12:10 - 12:40

 

Utoljára módosítva: 2024. 06. 28. 10:49